РОЛЬ ДОЗВІЛЛЯ В АРХАЇЧНІЙ ГРЕЦІЇ: НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ ГОМЕРА ТА ГЕСІОДА

Iryna Petrova

Анотація


Метою дослідження є реконструкція процесу становлення і формування дозвілля як культурного феномена за творами Гомера ("Іліада" та "Одіссея") і Гесіода ("Теогонія", "Роботи і дні"). Методологія дослідження полягає у використанні компаративного, історичного та системного методів, що дає змогу виявити передумови
становлення і формування дозвілля як культурного явища; обґрунтувати його соціальну значимість у житті грека періоду архаїки. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в українській культурології вперше здійснено порівняльний аналіз творів Гомера та Гесіода у контексті висвітлення ними процесу становлення і формування
дозвілля в Античній Греції доби архаїки; обґрунтовано соціальну значимість дозвілля і співвідношення дозвілля та праці у житті вільного грека; охарактеризовано специфіку "ідеального" дозвілля; розкрито змістовне наповнення "життя у дозвіллі". Висновок. У творах Гомера дозвілля постає як важливий показник соціального статусу,
який відрізняв вільного грека від раба; дозвілля корисне сповнене полювання, різних змагань і атлетичних ігор, дозвілля, яке викликало осуд, зводилося до бенкетів, байдикування та гультяйства. Твір Гесіода "Роботи і дні" є першим, у якому порушується питання співвідношення дозвілля та праці у житті селянина й дрібного землевлас-
ника; розкрито "життя у дозвіллі" як таке, що характеризується сприятливими умови існування, радісною й легкою працею, матеріальним достатком та розвагами, легкою, як сон, смертю. Обґрунтовано передумови становлення дозвілля як культурного явища в античній Греції, серед яких: релігійний характер суспільства; змагальність грець-
кої культури з її культом слави і культом перемоги; особиста творча активність; розуміння свободи як відсутності пригнічення людини й тотальної регламентації її поведінки.


Ключові слова


Гомер Гесіод; дозвілля як культурне явище; "життя в дозвіллі"; антична Греція; змагальність грецької культури; свобода.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gesiod. (1999). Theogony. In Gesiod, Hellenic writers of 7-3rd century BC. Epos. Elegy. Lambis. Melikika (pp. 29-50). M.: Ladomir [in Russian].

Gesiod. (1999). Works and day. In Gesiod, Hellenic writers of 7-3rd century BC. Epos. Elegy. Lambis. Melikika (pp. 50-68). M.: Ladomir [in Russian].

Gesiod. (1968). Works and day. In Gesiod, Ancient literature: chrestomathy (pp. 116-124). Kyiv, K: Soviet School [in Ukrainian].

Homer. (2006). Iliada. Kharkiv, Kh: Taras Shevchenko Institute of Literature of Ukraine National Academy of Science, Folio [in Ukrainian].

Homer. (2004). Odisseya. Kharkiv, Kh: Folio [in Ukrainian].

Losev, A. F. (1997). Gesiod. In A. F. Losev & A. A. Takho-Godi (Eds.) Ancient literature: Manual for High School (pp. 65-69). Moscow, M: CheRo [in Russian].

Rimshneyder, M. (1977). From Olympia to Nineveh during the Homer years. Moscow, M: Nauka [in Russian].

Trencheni-Valdapfel, I. (1956). Homer & Gesiod. Moscow, M: Foreign Literature Publishing [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.