Культура надання управлінських послуг

Oleksandr Karpenko, Viktoriia Namestnik

Анотація


Мета роботи полягає у дослідженні поняття культури надання управлінських послуг, науковому обґрунтуванні та аналізі її базових складових. Методологія. У дослідженні використано загальнонаукові методи порівняння, аналізу та синтезу, а саме: в процесі опрацювання вітчизняної і зарубіжної джерельної бази щодо проблематики надання управлінських послуг, при емпіричному співставленні наукових підходів для виокремлення складових системи формування культури сервісної діяльності органів публічної влади, а також для обґрунтування шляхів розв'язання раніше невирішеної наукової проблеми, що полягає у визначенні ефективних механізмів щодо її практичної реалізації. Наукова новизна полягає у комплексному дослідженні взаємозв’язку понять "культура" - "культура державного управління" - "культура надання управлінських послуг"; співставленні зарубіжних і вітчизняних наукових підходів щодо визначення суті управлінської культури; виокремленні базових складових та визначенні особливостей культури надання управлінських послуг. Висновки. Культура надання управлінських послуг є клієнто-орієнтованою системою взаємопов’язаних функціональних елементів (організаційних, корпоративних, інформаційних, мовних, комунікативних тощо) та є однією з базових складових взаємодії органів влади та громадськості. Формування культури надання управлінських послуг сприяє: підвищенню якості сервісної діяльності органів публічної влади, покращенню іміджу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також удосконаленню суспільно-владних відносин.


Ключові слова


сервісно-орієнтована державна політика; сервісна діяльність органів публічної влади; управлінські послуги; культура надання управлінських послуг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuts, Y. O. (2002). Ethnopolitical state building processes in Ukraine: governmental aspect. Kharkiv: KharRI UADU "Mahistr" [in Ukrainian].

Venediktova, I. V. (2009). The legal nature of public services. Visnyk Kharkivskphp natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Seriya: Pravo: 841, 88–91 [in Ukrainian].

Hlotov, B. (2002). Cultural and civilizational identification of the Ukrainian people. Dnipropetrovsk: DRIDU UADU [in Ukrainian].

Honcharuk, N. (2011). Organizational and legal aspects of administrative services providing in Ukraine.

Publichne upravlinnia, 1, 26–32 [in Ukrainian].

Danshyna, Y. V. (2013). Development of mechanisms of administrative services providing in Ukraine Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhya [in Ukrainian].

Dolechek, V. S. (2005). Providing of management services to the population by the executive authorities of Ukraine: organizational and legal aspect. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyyiv [in Ukrainian].

Karpenko, O. V. (2014). Governmental services in Ukraine: mechanisms for providing by authorities. Kyiv: AMU [in Ukrainian].

Polyak, O. V. (2006). Mechanisms of governmental services providing by authorities. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Sydorenko, N. O. (2011). Forming of public servants’s professional culture: Extended abstract of candidate’s thesis. Dnipro, DRIDU NADU [in Ukrainian].

Stepanov, V. Y. (2015). Services in public administration system. Derzhava ta rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya, 2, 49–53 [in Ukrainian].

Surmin, Y. (2007). Trends in public administration development. Visnyk NADU, 2, 5 – 14 [in Ukrainian].

Sukhinin, D. V. (2008). Quality municipal services policymaking. Extended abstract of candidate’s thesis. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Sharov, Y. P., Sukhinin, D. V. (2008). Municipal services: the path to high quality. Melitopol: Vydavnychyy budynok MMD [in Ukrainian].

Quality management services are a prerequisite for increasing public confidence in the government (2006). Kharkiv: Mahistr [in Ukrainian].

Parekh, B. (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Cambridge: Harvard University Press [in English].

Joshi, P. (2003). Accountability, Indian Administrative Culture and Trust. Public Administration: Challenges of Inequality and Exclusion, Miami, 14-18 September [in English].

Hofstede, G. (1991). Cultures and Organisations: Software ofIntercultural cooperation and its importance forsurvival. London: McGraw-Hill [in English].

Tayeb, M. H., (1998). Organizations and National Culture: A Comparative Analysis. London, Sage Publication [in English].

Sharma, R. D. (2002). Conceptual Foundations of Administrative Culture: An Attempt at Analysis of SomeVariables, International Review of Sociology, vol. 12(1), pp. 65-75 [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.