КОНСОЛІДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Nataliia Kunanets, Halyna Lypak

Анотація


Мета дослідження – обґрунтування доцільності формування консолідованих інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті на рівні окремих містечок і громад як дієвого інструменту збереження історико-культурної спадщини регіонів та розвитку електронної культури. Методологію дослідження складають загальнонаукові методи аналізу та синтезу, використано також порівняльно-історичний та компаративний методи для зіс-
тавлення та порівняння способів збереження історико-культурного надбання. Наукова новизна. Консолідований інформаційний ресурс розглядається авторами як сучасна соціокомунікаційна система; для її проектування і втілення запропоновано використовувати методологію та інструментарій соціокомунікаційної інженерії. Висновки.
Соціокомунікаційні проекти з консолідації інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті невеликих за масштабами міст, методологічні засади яких розробляються, покликані забезпечити збереження соціальної пам’яті на регіональному рівні з подальшим їх об’єднанням у загальнонаціональний інформаційний ресурс


Ключові слова


історико-культурна спадщина; установи соціальної пам’яті; електронна культура; консолідований інформаційний ресурс; соціокомунікаційна інженерія

Повний текст:

PDF

Посилання


Deutsche digitale bibliothek. Retrieved from http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de [in German].

Europeana collections. Retrieved from http://www.europeana.eu [in English].

Lithuanian Cultural Heritage in the Virtual Environment. Retrieved from http://www.epaveldas.lt/en/home [in

English].

The British Library. Retrieved from http://www.bl.uk [in English].

World Digital Library. Retrieved from https://www.wdl.org [in English].

Barkova, O. (2017). Series of information and educational and scientific-practical events "Digitized property: conservation, access, representation". Retrieved from http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/279/ppt/

About_DH-Seminars-2017.ppt [in Ukrainian].

Electronic library "Culture of Ukraine". Retrieved from http://elib.nplu.org [in Ukrainian].

Law of Ukraine "On the Protection of the Cultural Heritage" (2000). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 [in Ukrainian].

Historical heritage of Ukraine – the world digital access. Retrieved from http://elau.org/flash-point/files//web-

site/presentacii/578_Digital_History.pdf [in Ukrainian].

Historical heritage of Ukraine. Retrieved from http://nibu.kiev.ua/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=p&p=

homepage&l=uk&w=utf-8 [in Ukrainian].

Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_089 [in Ukrainian].

Consortium "Historical Volyn". Retrieved from http://istvolyn.info [in Ukrainian].

Lobuzina, K. V. (2017). Digital library of historical and cultural heritage in a new format. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/node/3506 [in Ukrainian].

Madei, A. (2014). Protection of the historical and cultural heritage of Ukraine in the context of social communications: historiography of the problem. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 11, 46-49.

Museums of Ukraine in the open air. Retrieved from http://museums.authenticukraine.com.ua/ua/. [in

Ukrainian].

Museums of Ukraine. Ternopil region. Historical Museum "Zboriv Battle". Retrieved from http://prostir.museum/ua/file/325 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure for Determining the Categories of Sights for the Inclusion of Cultural Heritage Objects in the State Register of Immovable Monuments of Ukraine" (2001, No. 1760). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1760-2001-%D0%BF [in Ukrainian].

Problems of Preservation and Protection of Cultural and Religious Values of Ukraine. Analytical note.

National Institute for Strategic Studies. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1434 [in Ukrainian].

Regarding the project of the regional program for the creation and development of the historical and cultural reserve " Field of Zoboriv Battle 1649" on the territory of Zboriv District for 2012-2015 years. The disposition of the head of the RSA. Retrieved from http://www.oda.te.gov.ua/zborivska/en/catalog/item/14014.htm [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Strategy for the Development of the

Information Society in Ukraine" (2013, No. 386-р). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-

%D1%80. [in Ukrainian].

Kunanets, N. E. (2017). Socio-communication engineering: system answer for the challenges of informative society. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 1, 11-20 [in Ukrainian].

Digital Library of Historical and Cultural Heritage. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NAV&P21DBN=ELIB. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.