СМИСЛИ В КУЛЬТУРІ УПРАВЛІННЯ

Yaroslav Martynyshyn, Elena Kovalenko

Анотація


Мета роботи – розкриття ролі та значення смислів як культурних складових і фундаментальної основи сучасної системи управління, спроможної забезпечити високий рівень життєздатності суспільних організацій в умовах глобалізації. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний підхід
та найважливіші положення теорії управління. Використано загальнонаукові, управлінські й міждисциплінарні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, соціокультурний. Наукова новизна одержаних результатів полягає у застосуванні культурологічного підходу до обґрунтування системи управління, що, на відміну від традиційного, враховує смислову (ірраціональну) складову. Висновки. Існуюча система управління і традиційний менеджмент зорієнтовані на раціональне управління в умовах індустріального суспільства, за яких моральний
аспект і соціальна ціна досягнень на другому місці. Сучасне постіндустріальне суспільство – це абсолютно новий, маловідомий світ, закони якого не схожі на правила гри індустріальної епохи і є їх протилежністю. Основним елементом системи управління у новому суспільстві мають стати смисли, що формують картину бачення світу й моти-
вації організацій, а основне завдання менеджера – управління смислами. Для цього потрібно їх створювати, втілювати, знати, розуміти й сприймати. Проблема сприйняття стає ключовою здібністю сучасних менеджерів, які виступають провідниками нових ідей і смислів, місіонерами своїх організацій. У результаті поширення необхідної
лідерові загальної ментальної моделі серед людей в організації створюється доброзичлива обстановка, яка сприяє вільному обміну знаннями й ідеями, що у результаті веде до зростання ефективності та успіху.


Ключові слова


смисли, цінності; ідеї; місії; цілі; інтереси; система управління; менеджмент; культура управління; організація; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalenko, Е. (2015). Art of management as a paradigm of management education of the XXI century.

Ekonomika i menedzhment kul'tury, 2, 31-44 [in Ukrainian].

Martynyshyn, Y. (2016). Civilization at the point of bifurcation: the emergence of a new social order and the modern

model of management of political, economic and socio-cultural spheres. Ekonomika i menedzhment kul'tury,1, 5-32 [in Ukrainian].

Mintsberg, G. (2011). Creation of an effective organization. Trans. English. St. Petersburg: Piter [in Russian].

Nigomatullina, R. M. (2015). Social management: philosophical analysis. Moscow: Astra [in Russian].

Popkov, V. V. (2016). Metaphysics of Economics: how much is the meaning? Moscow: Proekt [in Russian].

Romashchenko, V. N. (2013). Sense of business. Moscow: Ekosfera [in Russian].

Senge, P. (2014). Transformation. The potential of man and the horizons of the future. Trans. English. Moscow: Olimp-Biznes [in Russian].

Florida, R. (2012). Big reboot. Trans. English. Moscow: Klassika XXI [in Russian].

Khemel, G. (2015). Manifesto of the leader. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber [in Russian].

Hamel, G. (2007). The Future of Management. Boston: Harvard Business School Press.

Pink, D. (2015). A whole new mind why right brainers will rule the future. New York: Riverhead Books.

Shamir, В., & Hooijberg R. (2008). Managing Meanings to Achieve Meaningful Management. – Retrieved

from: http://www.imd.org/research/challenges/TC024-08.cfm.

Verganti, R. (2014). Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating

What Things Mean. Harvard Business Press. – Retrieved from: http://hbr.org/2014/04/management-d-dr-in.

Verganti, R. (2016). Steve Jobs and Management by Meanings. Harvard Business Review. – Retrieved

from: http://hbr.org/2016/10/steve-jobs-and-management-by-m.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.