МАС-МЕДІА ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА

Adriana Skoryk

Анотація


Мета – виокремити значення соціокультурних норм суспільства, закладених у специфіку будь-якого виду комунікації; наголосити на необхідності відкритості інформаційних систем щодо формування соціокультурних норм суспільства; визначити сьогоднішні соціокультурні норми ЗМК, спрямовані не лише на новизну інформації, а
й на утвердження культурологічних та мистецьких стереотипів та позицій глядача. Методологія. Використано концепцію художньо-комунікаційного як специфічно людського чуттєво-практичного ціннісного відношення до світу,
що є суттєвим моментом суспільно-історичної практики і виникає у процесі розвитку художньо-естетичної діяльності для створення нових культурних систем. Також своєрідною особливістю мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ ст. є переорієнтація художньої діяльності на повсякденність, що призводить до появи "популярної культури", яка породжує нові культурні феномени, які адаптують мистецтво до демократичних форм сучасної свідомості, відкривають нагоду динамічного погляду у нові виміри людської самореалізації. Наукова новизна. Доведено, що соціокультурна цінність є основою для збереження ідентичності у технологічних новаціях мас-медійного простору, що особливо актуально в розгляді засад глобальності медіапростору. Трансформації українського суспільства зумовили виокремлення парадигми гуманізму, сприяючи особистісним заявкам на цілісну індивідуальність особистості. Висновки. У статті стверджується думка, що лише національна ідентичність має змогу протистояти наступові масової культури, коли гуманістичні цінності соціокультури в медіапросторі поставлено на противагу глобальним проблемам заради пошуку "нового гуманізму". Реальність медіакультури впливає на формування настроєності та
поведінки, трансформацію символів соціокультури. Підкреслено вплив конгломерату ЗМК на масову свідомість з утворенням поняття "полімедіа", що, у свою чергу, впливає на формування соціокультури, поєднуючи різні структурні елементи цього впливу.


Ключові слова


культура; соціокультура; суспільство; медіа; контекст; ідентичність; національний; ресурс; трансформації.

Посилання


Burde P. (1993). Elements of the theory of the political field. Moscow: Sociologos [in Russian].

Zernetska O. V. (2000). Global Transformations of mass communication. Kyiv: Institute of World Economy

and International Relations [in Ukrainian].

Makarenko E. (1999). Information and psychological protection as a factor in maintaining the political mentality of the nation. New policy, 2, 45-50 [in Ukrainian].

Nim E. G. (2002). Modern mass media: the creation of hyperreality. St. Petersburg: Publishing house of St.- Petersburg University [in Russian].

Sokolov A. V. (2002). The general theory of social communication: Textbook. St. Petersburg: Publishing house of Mikhaylov V.A. [in Russian].

Lash S. (1990). Sociology of Postmodernism. London: Taylor and Francis Group [in English].

Capra F. (1984). Turning point: Science, Society and the Rising Culture. New York: Bantam Books [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.