Соціокультурні засади надання освітніх послуг та забезпечення ринку праці

Lidiia Shynkaruk, Oleksandra Shynkaruk

Анотація


Мета роботи полягає у проведенні аналізу взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг в умовах трансформації суспільства та переходу країни на євроінтеграційний шлях розвитку, дослідженні особливостей їх регулювання та обґрунтування проблеми структурних диспропорцій у цій сфері та запропонувати способи їх
вирішення. Методологією дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання, що дає можливість досліджувати проблеми ринку праці та освітніх послуг. За допомогою логіко-семантичного методу, який було використано під час дослідження точок зору окремих вчених, здійснено дослідження аналітичних матеріалів, визна-
чення понятійного апарату. За допомогою системно-структурного методу та порівняльного здійснено аналіз нормативних актів, що складають зміст дослідження. Наукова новизна полягає у визначенні особливостей функціонування ринку праці та ринку освітніх послуг. Проблема досліджується вперше з позицій нового Закону
України "Про освіту" та на прикладі його практичного застосування. Зазначено, що основними детермінантами структурних диспропорцій ринку праці на сьогодні є нестабільність політичної ситуації, відсутність узгодженості дій суб’єктів державного управління, структурна, макроекономічна та інституційна кризи. Висновки. Ринок
освітніх послуг і ринок праці потребує вжиття невідкладних заходів з боку держави та місцевих органів влади щодо регулювання цих двох ринків, розробити концепцію взаємодії й об'єднати зусилля відповідних міністерств, роботодавців і навчальних закладів на принципах розробки політики пріоритетів надання роботодавцям можливості
ефективніше виконувати свою роль у системі економічних відносин. Вирішення проблемних питань на ринку освітніх послуг і ринку праці забезпечить їх узгодження, збалансованість та гармонізацію.


Ключові слова


ринок праці; освітні послуги; державна освітня політика; вища освіта; сегмент ринку праці; зайнятість; безробіття; соціально-трудова сфера.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vankevych E. (2013). Mechanisms of adaptation of the labor market to structural changes in the economy. International scientific conference "Social sciences for regional development 2012: the impact of financial capital on the region's economic competitiveness". Part III: Current Issues in Economics. Retrieved from: https://du.lv/files/

/008/318/ Vankevich.pdf?1381265515 [in Russian].

Vdovitchen A. A. (2012). Determination of the main factors influencing productivity in the conditions of global disproportionality. Visnyk Chernivetskogo torgovelno-ekonomichnogo instytutu. Ekonomichni nauky, ІІ (46), 10–17 [in Ukrainian].

Vdovitchen A. A. (2016). Determinants managing of structural disproportions in the labor market in conditions of civilizational change. Problems and prospects for the development of national economies: from micro to macro level:

International Scientific and Practical Conference. Odessa, 70–73 [in Ukrainian].

Vdovitchen A. A. (2016). Strategic directions of management of the labor market in conditions of structural disproportions. European choice of economic advancement of the region: International Scientific and Practical Conference. Chernivtsi, 49–51 [in Ukrainian].

Data of the Committee for European Integration of Poland (UKIE). Retrieved from: http://www.unian.net/politics/

-polsha-poluchila-ot-es-za-13-let-podgotovki-k-vstupleniyu-menee-6 -milliardov-evro.html [in Ukrainian].

Mazak A. V. (2005). Management of the educational sector in the context of the formation of civil society in Ukraine: regional aspect. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Skavrovska I. V., Zablotskyi B. M. (2016). Interaction of international labor markets and educational services. Molodyi

vchenyi, 4, 193–197 [in Ukrainian].

Raw super cycle returns. Retrieved from: http://www.ukragroconsult.com/ [in Russian].

Tolstiakov P. P. (2008). System approach to the assessment of the characteristics of educational processes and services consumers. Issues of Modern Science and Practice. University named by V.I. Vernadskii, 1 (11), 244–256 [in Russian].

Shynkaruk L. V. (2012). World economic disproportionality: peculiarities, trends, influence on the economy

of Ukraine: scientific report. Kyiv [in Ukrainian].

Shynkaruk V. D. (2007). Main directions of higher education structure modernization in Ukraine. Vyshcha shkola.

Kyiv, 3 [in Ukrainian].

Shynkaruk L. V. (2015). Structural Transformations in the Ukrainian Economy: Dynamics, Contradictions

and Impact on Economic Development". Kyiv [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.