АРХЕТИП І АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ КУЛЬТУРИ

Lyudmila Gotz

Анотація


Мета роботи. Дослідження архетипу як універсалії культури у контексті поняттєвого апарату сучасної культурології покликано привернути увагу до проблеми невиправданого розширення тлумачень поняття "архетип" та частої підміни понять "архетип" та "архетипний образ". Запропоновані розробки покликані запобігти некоректному розумінню і використанню термінів К.-Г. Юнга дослідниками, що посилаються на його теорію, полегшити виявлення архетипів і їх диференціацію від зовні схожих на них явищ. Методологія дослідження полягає в застосуванні семантичного і термінологічного аналізу текстів К-.Г. Юнга з метою виявлення сенсових патернів термінів і головних ідей, а також компаративного, історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дає змогу піддати аналізу, розкрити й нагадати
значення термінів автора теорії архетипів. Наукова новизна полягає у вдосконаленні гносеологічного апарату гуманітарних наук шляхом створення розгорнутої за змістом та стислої за формою експлікації характерних рис архетипу з праць К.-Г. Юнга та у вдосконаленні визначення таких явищ, як "архетип" та "архетипний образ". Висновки. Поняття "архетип" розглянуто як базисну, універсальну категорію культури, яка все ще потребує усвідомлення та уточнення сенсових меж у науках про культуру, мистецтво. Архетипами варто вважати тільки явища, які відповідають критеріям, розробленим К-.Г. Юнгом. Подальше розширення терміна "архетип" ми вважаємо необґрунтованими й недоречними, адже вони нівелюють універсальність "прообразу", висхідного для безлічі "архетипних образів" К.-Г. Юнга.


Ключові слова


культурологія; психоаналітична культурологія; культурна універсалія; архетип; архетипний образ; характеристики архетипу; К.-Г. Юнг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Belekhova, L.I. (2015). Archetype, archetypal sense, archetypal image in linguistic and cognitive perspective. Doroghobych: Nauk. visnyk DDPU im. I.Franka, 3, 6-16 [in Ukrainian].

Zabelina, L.O. (2004). The Archetype of the Selfness in the context of culture traditions. Extended abstract of candidate’s thesis. Symferopolj: [in Ukrainian].

Zabiyako, A.P. (1998). Archetypes cultural. Kulturologiya ХХ vek. Sankt-Peterburg : "Aleteyya", 38 – 41. [in Russian].

Kozlov, A. (2005) Spirituality as a literary criticism category: monograph. Kiev : Aktsent [in Russian].

Kolchanova, Ye.A. (2006). "Archetype" as a category of philosophy of culture: Сandidate’s thesis. Tyumen [in Russian].

Maykova, A.N. (2000). Interpretation of literary works in the light of the theory of archetypes of Carl Jung. Candidate’s thesis. Moskva : [in Russian].

Meletinskiy, Ye.M. (1994). About the literary archetypes. Moskva : RGGU. Chteniya po istorii i teorii kultury. 4. [in Russian].

Procyk, I.V. (2011). Archetype and symbol: problems of definition and interaction. Berdyansk : Aktualni problemy slovyanskoy filologii. Ser. : Linghvistyka i literaturoznavstvo. 24, Ch. 2, 368-377. [in Ukrainian].

Procyk, I.V. (2009). Concept of archetype in scientific literature: Genetic-theoretical aspect. Zaporizhzhja : Visnyk ZNU. Ser. : Filologhichni nauky, 2, 56–67. [in Ukrainian].

Romanenchuk, B. (2000). Shevchenko's universal ideas. Ukraina: filosofskiy spadok stolit. Kiev : Khronika, Vyp. 39–40, 79-85. [in Ukrainian].

Severynova, M.Ju. (2012). Archetype as universals of culture. Kiev : Chasopys NMAU im. P.I. Chaikovskogo : nauk. Zhurnal, 1(14), 11-20. [in Ukrainian].

Yung, K.G. (1994). Analytical Psychology. Sankt-Peterburg : "Kentavr" [in Russian].

Yung, K.G. (1991). Archetype and symbol. Moskva : Renessans. Retrieved from http://www.koob.ru/jung/arhetip_i_simvol [in Russian].

Yung, K.G. (1996). The soul and the myth: six archetypes. Kiev : GBU dlya yunoshestva. [in Russian].

Yung, K.G. (1998). Psychological Types. Moskva: Universitetskaya kniga; "Izdatelstvo AST" [in Russian].

Yung, K.G. (2010). Psychology of the Unconscious. Moskva : KogitoTsentr. [in Russian].

Yung, K.G. (1994). Problems of the soul of our time. Moskva: Progress. [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.