ЕТНОКУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІУМУ

Zhanna Denysyuk

Анотація


Мета дослідження – визначити тенденції трансформаційних змін соціуму та функціонування за таких умов етнокультурних цінностей. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного, соціологічного, культурологічного та компаративного методів у аналізі та вивченні соціокультурних змін суспільства та функціонування в цьому контексті етнокультурних цінностей. Наукова новизна полягає в характеристиці сучасних змін соціуму, обумовлених як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками та аналізу місця й ролі етнокультурних цінностей в цьому процесі. Висновки. У результаті дослідження встановлено, що розуміння феномена трансформації цінностей людини в процесі історичного розвитку суспільства, при переході від одного його типу до іншого, полягає в тому, що цінності, які сформувалися та домінували на певному етапі суспільного розвитку, у подальшому виявилися недієздатними у зв’язку з новими суспільними вимогами. Це саме можна зазначити й по відношенню до етнокультурних цінностей. Їх основна місія в умовах цивілізаційного розвитку суспільств змінилася, поступившись місцем спочатку іншим цінностям технологічно-інформаційної доби, а потім набула нового осмислення в парадигмі буттєвого визначення. Разом з
тим, у ситуації соціокультурної й ціннісної аномії часто відбувається активізація захисних і регулятивних функцій етнокультурних цінностей, що виражається у відповідних реакціях людини, в тому числі й у процесі комунікативної діяльності, що має особливо чіткі прояви в просторі інтернет-комунікації


Ключові слова


етнокультурні цінності; трансформаційні зміни; соціум; аномія; аберантний стан.

Посилання


Aza, L. O. (2013). Ethnicity in the Contemporary Context. Aktual'ni problemy sotsiolohiyi, psykholohiyi, pedahohiky, 3 (20), 13–20 [in Ukrainian].

Vlasenko, F.P. (2013). Values of the information society and the development of modern personality. Humanitarnyy chasopys, 4, 56–63 [in Ukrainian].

Garanina, G. (2009). Social transformation and change of value orientations. Sotsial'na psykholohiya, 1, 54–59 [in Ukrainian].

Oksyutovich, M.O. (2014). Ethnic Culture in the Context of Globalization Processes: Socio-Philosophical Analysis. Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

Palagnyuk, M.M. (2015). Dialectics of ethnocultural identity. Zbirnyk naukovykh prats' "Hileya: naukovyy

visnyk", 94, 161–65 [in Ukrainian].

Savostyanova, M.V. (2011). Innovations of Postindustrial Suspension. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho

universytetu, 59, 9–13 [in Ukrainian].

Sidenko, V.R. (2014). New Global Challenges and Their Impact on the Formation of Public Values. Ukrayins'kyy sotsium, 1(48), 7–21 [in Ukrainian].

Shulga, M. (2014. Aberrant state of social consciousness of Ukrainian society. Ukrainian society: monitoring social change: Sb. nike Works / Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1(15), vol), pp. 512–545. К. [in Ukrainian].

Shulga, 0. (2014. The end of the vacuum of legitimate values in Ukrainian society? Ukrainian society: monitoring social change: Sb. nike Works / Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1(15), vol), pp. 125–132. К. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.