КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ІДЕАЛУ ЛЮДИНИ АНАТОЛІЯ ФЕДЯ

Olga Ovcharuk

Анотація


Мета роботи – виявити сутність філософсько-світоглядних уявлень про ідеал людини сучасного українського вченого, письменника, педагога, теоретика та практика культури Анатолія Федя. Методологія дослідження ґрунтується на залученні методів: герменевтичної інтерпретації – для "вживання" у життєвий світ письменника та розкриття змісту його картини світу; семіотичного аналізу – для проникнення у глибинні імпліцитні шари ціннісно-смислової семантики змісту концепту "ідеал людини"; феноменологічного аналізу – для розкриття сутності й конкретизації ідеалу
людини як феномену культури. Метод інтенційного аналізу використовувався у реконструкції змістових інтенцій "автор-твір-реципієнт". Наукова новизна дослідження полягає у визначенні ціннісно-світоглядних аспектів культурологічної концепції ідеалу людини Анатолія Федя. Висновки. Дослідження дало змогу довести, що художнє осмислення ідеалу людини як феномена культури є однією з найвиразніших тенденцій розвитку сучасної культурології, що зумовлює її тісний зв'язок із філософією, естетикою, історією та мистецтвом, зокрема літературним. Саме у літературній творчості
в жанрі філософського роману проявляється культурологічна концепція ідеалу людини А. Федя. Її ціннісно-смисловим осереддям є Людина, яка знаходиться у пошуках національної ідентичності, свого місця у суспільстві, особистій та національній історії. Через художньо-філософське осмислення складних, багатогранних образів української людини виявляється сутність гуманістично-культурологічної парадигми Анатолія Федя.


Ключові слова


ідеал людини; культурологічна концепція; цінності; українська культура; філософський роман; художня картина світу; Анатолій Федь.

Повний текст:

PDF

Посилання


Lichkovakh V. Fayzulina G. Fiction as ethnoculture /V. Lichkovakh, G.Fayzulina //International Bulletin: Culturology, Philology, Musicology. – K .: Millennium, 2015. – Issue. Issue I (4). – P. 15-22.

Onischenko O Writers as Researchers: The Potential of Theoretical Ideas (O. Oald, T. Mann, A. Franco, I. Franco, S. Zweig) / O. Onishchenko. – K .: Institute of Cultural Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2011. – 272 p.

About Anatoly Fed and his time: selected articles, letters, interviews, notes, poetry, official statement; compiler D. Filos. Mr. Prof. I. A. Fed. – Slavyansk, 2016. – 269 p.

Fayzulina G.Cultural-Dialogical Measurements of Anatoly Fed's Philosophic Novel "The Eve of the Age of Aquarius" /G. Fayzulina // International Bulletin: Cultural Studies, Philology, Musicology. – K .: Millennium, 2014. – Vip. ІІ (3). – P. 136-141.

Fed A.Two colors of time (notes on the fields of a long-written book). Historical chronicle / A .Fed. – Slavyansk: Publisher MOTORIN B.I., 2014. – 265 p.

Fed A.Over the hometown of a hut swam: Tale / A. Fed. – Slavyansk: Publisher B. I. Motrin, 2010. – 152 p.

Fed A.M. The Eve of the Age of Aquarius / A. Fed. – Kaniv: Slakan time, 2013. – 470 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.