ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МИСТЕЦТВОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ ІЗ СУПРОВОДУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Olga Shkolna

Анотація


Мета роботи полягає у систематизації інформації з питань підготовки мистецтвознавців-експертів, які мають працювати в умовах військового конфлікту. Методологія дослідження базується на застосуванні культурологічного і мистецтвознавчого підходів, порівняльного методу, що дає змогу усвідомити специфіку підготовки експертів культурних цінностей для супроводу останніх у форс-мажорних обставинах, методу вибіркового аналізу існуючої ситуації у країні щодо підготовки спеціального персоналу. У сукупності зазначені підходи і методи дають змогу розкрити значущість окресленої проблематики з точки зору практичної культурології та мистецтвознавства
крізь призму культурно-політичних, правових і педагогічних аспектів. Наукова новизна полягає у визначенні специфіки підготовки спеціального персоналу з мистецтвознавців-експертів, що мають супроводжувати культурні цінності саме в Україні в особливих історико-політичних обставинах неоголошеної війни. Доведено, що таких фахівців мають готувати в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. У прикладному аспекті висвітлено необхідність військового зобов’язання такого персоналу. Висновки. Враховуючи нерозробленість державної культурної політики у сфері підготовки мистецтвознавців-експертів з супроводу та захисту мистецьких цінностей в умовах збройного конфлікту, нині варто розпочати випуск таких мистецтвознавців-експертів на базі НАКККіМ. Зважаючи на необхідність забезпечення цієї важливої ділянки висококваліфікованими фахівцями, варто готувати відповідні програми, науково-методичні праці й посібники в означеній царині.


Ключові слова


підготовка спеціального персоналу для супроводу культурних цінностей; мистецтвознавці-експерти; збройний конфлікт; Україна.

Повний текст:

PDF

Посилання


The military grant on cultural heritage protection (Protection of Cultural Property: Military Manual), UNESCO (2016). Published in 2016 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / UNESCO 2016: Authors: Roger O’Keefe, University College London, United Kingdom; Camille Péron, Ministry of Defence, France; Tofig Musayev, Ministry of Foreign Affairs, Azerbaijan; Gianluca Ferrari, Carabinieri TPC Operations Section, Italy. Retrieved

from: http://lostart.org.ua/ua/docs/939.html [in English].

The contract on protection art and scientific institutions and historical monuments (Pact of Rerih). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_191 [in Ukrainian].

The convention on protection of cultural values in case of the military conflict. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_157/print1382970243728119 [in Ukrainian].

The collection of regulatory legal acts concerning export, import and returning of cultural values (2006) / under S. Shkljar's edition and others. [The composer O. Jurchenko-Mikita and others]. Kyiv : Artlit [in Ukrainian].

S.Iz's cat of history of formation of organizational bases of a state policy of returning and restitution cultural values in independent Ukraine. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/12419/23-

Kot.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

The war right: the adviser for ordering structure of Armed forces of Ukraine (the Ministry of Defence of Ukraine) (1996). Composer Alexander Bokov. Kyiv [in Ukrainian].

The recommendation about protection of movable cultural values. Retrieved from:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_727 [in Ukrainian].

General Assembly of the United Nations. Prevention of armed conflict: strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution. Territorial integrity of Ukraine. Retrieved from:

http://vienna.mfa.gov.ua/mediafiles/files/misc/A-68-L.39.pdf [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.