Евристичне мислення як умова успішної професійної діяльності майбутніх дизайнерів середовища

Inna Birillo

Анотація


Мета роботи ‒ розгляд теоретичних аспектів евристичного мислення майбутніх дизайнерів середовища як необхідної умови успішності їх професійної діяльності. Стрімкий розвиток світової глобалізації, високі темпи удосконалення науки і техніки, умови постійного наростання екологічних, техногенних, природних загроз катаст-
роф актуалізують проблему розвитку евристичного мислення у студентів з метою забезпечення можливостей самостійного набуття знань, їх творчого та адекватного застосування за різних умов практичної діяльності. Методологічною основою дослідження є системний аналіз, загальнонаукові методи систематизації та узагальнення, метод порівняльного аналізу. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень щодо підготовки майбутніх дизайнерів середовища, реалізації основних форм і методів евристичного навчання, особливостей розвитку евристичного мислення, що є необхідною умовою успішності їх професійної діяльності, фахового зростання, підготовки фахівців творчих, відповідальних, ініціативних, готових до самореалізації і швидкої адаптації до нових умов. Основою евристичного навчання майбутніх дизайнерів є творче мислення, а використання комп’ютерних технологiй є допомiжною платформою, що забезпечує формування й підготовку кваліфікованих фахівців. Упровадження дисципліни "Комп’ютерне моделювання середовища" під час підготовки майбутніх дизайнерів середовища, дозволить кожному студенту усвідомити себе як особистість, а отже, побачити особистісну цінність своїх проектів; активізує мислення студентів, зформує у них позитивні мотиваційні установки щодо майбутньої фахової діяльності; виробить звичку активно, креативно-творчо, раціонально мислити та діяти. Висновки. Успішна реалізація основних форм і методів евристичного навчання, вдало підібрана система творчих завдань і нестандартних задач сприятимуть підвищенню ефективності навчального процесу, забезпечать розвиток креативних здібностей студентів, формування навичок творчого вирішення проблемних ситуацій, підніме освіту на новий професійний рівень.


Ключові слова


евристичні методи; евристичне мислення; підготовка дизайнерів середовища.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dutkevich T.V. (Eds.). (2003). Psychology of creativity: Teaching. Kamyanets-Podilsky [in Ukrainian].

Rasheva S.Yu. (2007). Methodology of development of creative potential in the professional training of students of architectural and artistic specialties. The candidate of pedagogical sciences. Yekaterinburg [in Russian].

Richards, G. (1998). Stimulating creativity: Teaching engineers to be innovators. Proceedings of the 28th Annual Frontiers in Education Conference. Washington, DC: [іn USA].

SedaYilmaz, Colleen M.Seifert. (2011). Creativity through design heuristics: A case study of expert product design. Design Studies, Volume 32, 4, 384-415 [іn USA]

Simanovsky A.E. (1997). Development of creative thinking. Yaroslavl: Academy of Development [in Russian].

National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. (2016). Kielce: Baltic Publishing [in Polish].

Khutyrsky A.V. (1998). Heuristic Learning: Theory, Methodology, Practice. Moscow: International Pedagogical Academy [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.