ПЛАСТИКА В МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ

Yevhen Hula

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов'язане з аналізом розвитку пластики в мистецтві України в історичному розрізі та окремих напрямів пластичних мистецтв: графіки, скульптури, живопису та ролі анатомії в їх еволюції. Методологія дослідження полягає в застосуванні методу образно-стилістичного аналізу, компаративного та історико-логічного методів, що дозволяють виявити та показати важливість пластичної анатомії образів у творчості
українських митців впродовж всього історичного розвитку. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та проаналізувати роль пластичних мистецтв в житті соціуму. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про роль пластичної анатомії та академічного малюнку в розвитку художньої творчості. На прикладі історичного розвитку та сучасного стану вітчизняних пластичних мистецтв проаналізована еволюція пластики від наскельного живопису до фундаменту будь-якої мистецької творчості. Висновки. Мистецька та анатомічна пластика – це головний орієнтир суспільних процесів, відтворене в пластичних мистецтвах, вона стає певною програмою записаною сучасниками для нащадків. Отже, головне завдання українських мистецтвознавців та педагогів сього-
дні – це відновлення ролі анатомічної пластики у вихованні майбутніх художників, скульпторів та графіків.


Ключові слова


живопис; скульптура; графіка; пластика; мистецтво; пластична анатомія; академічний малюнок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreykanich, A.(2010). Course of plastic human anatomy: teach. workbook. Chernivtsi: Bukrek [in Ukrainian].

Arnkheym, R.(1974). Art and Visual Perception. Moscow: Progress [in Russian].

Wikipedia. Free encyclopedia. Retrieved from https://ru.wikipedia.org [in Russian].

General History of Arts. – Volume 4. Art of the 17th-18th centuries. Retrieved from http://artyx.ru [in Russian].

General History of Arts. – Volume 5. Art of the 19th century. Retrieved from http://artyx.ru [in Russian].

Kayzer, A. (2013). Creativity of Spirit. Phenomenon of Alexander Arkhipenko. The Tretyakov Gallery, 4. Retrieved from http://www.tg-m.ru [in Russian].

Kalashnikova, O. A. (2011). Graphic Aspect of Visual Language of Graphic Design (based on the materials of the poster): Abstract of a Thesis ... of the Candidate of Sciences in Art History. Kharkiv State Academy of Design and Arts. Kharkiv [in Ukrainian].

Lahutenko, O. A. (2008). Ukrainian Graphic Arts of the First Third of the 20th Century: Pan-European Trends and the National Features of Development: Thesis... for the Doctor of Sciences in Art History; National Academy of Visual Arts and Architecture. Kyiv [in Ukrainian].

Mezyne Site – the Most Famous Site of the Paleolithic Era. Ipress.ua. Retrieved from http://ipress.ua [in Ukrainian].

National Historical and Archeological Reserve Kamiana Mohyla. Retrieved from http://ua.stonegrave.org [in Ukrainian].

The First Usativ Burial Mound / Pradidivska Slava. Ukrainian Memorials. Retrieved from http://www.pslava.info [in Ukrainian].

Rybin, S. V. & Bobin, V. V. Kalashnikov; S. M. (2009). Plastic anatomy: teach. workbook. Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts. Kh. [in Ukrainian].

Rohotchenko, O. (2003). Analysis of the Features of the Development of Visual Arts in Soviet Ukraine of 30’s – 40’s of the 20th century. Visnyk Lvivskoi akademii mystetstv. (Vols. 14), (pp. 236 – 256). Lviv [in Ukrainian].

Rohotchenko, O. (2003). National in Terms of Form, Socialist in Terms of Content . MIST: Mystetstvo, istoriia, suchasnist, teoriia. (Vols. 2), (pp.147 – 163). Kyiv [in Ukrainian].

Rohotchenko, O. (2012). Plastic Anatomy in the Context of the Development of the Modern Domestic Visual Arts. MIST: Mystetstvo, istoriia, suchasnist, teoriia. (Vols. 8), (pp. 279 – 306). Kyiv [in Ukrainian].

Rohotchenko, O. (2003). Political and Socio-Economic Conditions of the Development of Ukrainian Arts in the Period of Totalitarian Regime of 1930’s–1950’s. Mystetstvoznavstvo Ukrainy: Zb. nauk. pr. (Vols. 3), (pp. 174 – 282). Kyiv [in Ukrainian].

Rostovtsev, N. N. (1983). Sketches on History of the Methods of Teaching Drawing. Moscow: Izobrazitelnoe iskusstvo [in Russian].

Sbytneva, N. F. (2007). "Commercial" Style in Graphic Design: Features and Prospects of Development. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhitektura, 6, 153 – 163 [in Ukrainian].

Tsynkovska, I. & Yukhymets, H. (2004).Ukrainian Poster of the Period of Great Patriotic War in the Funds of the

Vernadsky National Library of Ukraine. Istoriia Ukrainy. Malovidomi imena, podii, fakty : zb. nauk. st. (pp. 120 – 133) [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.