ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО АБСТРАКТНОГО МИСТЕЦТВА

Antonina Dubrivna

Анотація


Мета роботи. Провести культурологічно-мистецтвознавчий аналіз українського абстрактного мистецтва з позиції просторово-часової єдності (хронотопу), що дасть змогу осягнути його складну сутність та пов’язати в єдину систему координат. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного та конкретно-історичного методу для встановлення схожостей і відмінностей між історичними віхами у розвитку абстрактного мистецтва в світлі піднятої теми, а також формального методу для аналізу митецьких здобутків абстрактної образотворчості. Наукова новизна полягає в осмислені українського абстрактного мистецтва в контексті просторовочасових взаємозв’язків, а саме розгляд його як системи координат, що має виражені регіональні центри з певними особливостями, які зумовлені культурно-історичним характером. Висновки. Аналіз процесів, які відбуваються в українському абстрактному мистецтві, демонструє взаємозалежність часових та просторових відносин, урахування яких є однією з ключових завдань культурологічного дослідження. Це уможливлює проведення універсального та динамічного аналізу сучасного культурно-мистецького становища, що сприятиме його упорядкуванню з вірогідністю прогнозування майбутніх форм розвитку в ХХІ столітті.


Ключові слова


просторово-часові взаємозв’язки; хронотоп; українське абстрактне мистецтво; абстракція; культурно-мистецькі осередки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Basanets, V. (2014). The view into the past. Modernists of Odessa: from nonconformism of the 1960-s to the present. V. Tsyupko (Ed.). 14-17 [in Ukrainian].

Bakhtin, M. M. (1975). Questions of literature and aesthetics. Studies of different years. Moscow: Hudozhestvennaya literatura [in Russian].

Irza, N. D. (1998). Chronotop. Culturology. XX century. Encyclopedia. S.Ya. Levit (Ed.). St. Petersburg:

Universitetskaya kniga [in Russian].

Lichkovakh, V. A. (2009). Aestheosphere of avant-gardism. Visnyk Cherkaskoho universytetu, 170, 4-16 [in Ukrainian].

Lotman, Y. (1992). Culture and Explosion. Moscow: Gnosis; Publishing group "Progress" [in Russian].

Pavelchuk, I. A. (2010). Artistic models of reactivation of abstract painting in Ukraine (1980-2010). Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkov: State. Acad. Design and arts [in Russian].

Sadovenko, S. M. (2012). Chronotope in the space of cultural studies. Visnyk derzhavnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, 1, 45-50 [in Ukrainian].

Stanislavskaya, K. I. (2016). The artistic and spectacular forms of modern culture. Kyiv: NAKKKiM [in Ukrainian].

Tsyupko, V. (2014). Modernists of Odessa. 1960-2013. Modernists of Odessa: from nonconformism of the 1960-s to the present. V. Tsyupko (Ed.). 10-11 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.