КОНЦЕПТУАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Lesya Mykulanynets

Анотація


Мета роботи – на основі аналізу та узагальнення праць провідних представників і теоретиків постмодернізму встановити конститутивні якості художньої культури зазначеної епохи, виявити її концептуальні категорії, змоделювати власне бачення світоконцепції доби. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітично-
го, культурологічного, історичного, аксіологічного та системного підходів для розкриття основних засад мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Наукова новизна. Розвинена система аргументів щодо твердження, що провідними категоріями світоконцепції висвітлюваної доби є плюралізм, інтертекстуальність та гра; здійснено
ретроспективу трансформації даних дефініцій з метою конкретизації їх сутності в сучасних соціокультурних умовах; запропоновано уточнення змісту досліджуваної епохи. Висновки. Постмодернізм складний і суперечливий етап розвитку художньої культури. Його мистецтво постійно демонструє свою готовність до діалогу, визнання цін-
ності будь-якої точки зори і світоглядних орієнтирів, апелювання до текстів різних історичних періодів, а водночас грайливе та глузливе відношення до життя та високих суспільних ідеалів. Представлена епоха прагне поєднати у собі риси всіх часів, однак залишається фрагментарною та дискретною, проголошує безглуздість життя, "пе-
ревідкриває" суб’єктивний світ людини, возвеличує культ незалежної особистості, яка йде проти загальноприйнятих правил. Проте вона орієнтується на масового "споживача", відтворює хаос і намагається раціонально осмислити високі естетичні та етичні ідеали.


Ключові слова


плюралізм; інтертекстуальність; гра; постмодернізм; художня культура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bart, R. (1989). From work to text. Moscow: Progress [in Russian].

Belozub, A.I. (2011). Intertextuality in the art postmodern discourse. Linguistic studios: a collection of scientific works, 23, 121 – 124 [in Ukrainian].

Eko, W. (2007). Name of the rose: Novel. (M.I. Prokopovych, Trans). Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Zagorodneva, Y.A. (2011). Postmodern game: who sets the rules? Bulletin of the Chelyabinsk State University: Philosophy. Sociology. Culturology, 21, 115 – 118 [in Russian].

Ilyin, I.P. (1998). Postmodernism from the beginning to the end of the century: the evolution of the scientific myth. Moscow: Intrada [in Russian].

Rheingard, L.Y.(Eds.) (1967). History of aesthetics. Monuments of world aesthetic thought (Vols.3). Moscow: Art [in Russian].

Kristeva, Y. (2004). Word, Dialogue and Novel. Moscow: ROSSPEN [in Russian].

Levin, G.D. (2001). New philosophical encyclopedia (Vols.3). Moscow [in Russian].

Litvin, T.S. (2012). Cultural pluralism: on the margin of modernism and postmodernism. Anthropological dimensions of philosophical research, 1, 99 – 103 [in Ukrainian].

Ratnikova, O.V. (2016). Evolution of ideas of pluralism in the American pragmatic philosophy. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.