БАЛЕТНИЙ ТЕАТР ЯК ОБ’ЄКТ КРИТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Alina Pidlypska

Анотація


Мета роботи – проаналізувати сучасний стан системи критичного осмислення явищ балетного театру в Україні. Методологія. Застосування методів аналізу та синтезу, хронологічного принципу розгляду подій дозволило провести науково об’єктивне дослідження. Наукова новизна статті полягає у виявленні проблем сучасної критики
балетного театру в Україні. Висновки. Традиції критичного осмислення подій балетного мистецтва, закладені в Європі у ХVIII–ХІХ ст., підтримані та розвинуті за радянських часів, продовжені в період незалежності України. Основними проблемами критики балету в сучасній Україні виявились: нечисленність критично-оцінних публікацій з балетного мистецтва; брак професійних критиків хореографічного мистецтва, що знаються на історії вітчизняного та світового балету, розуміють його поступ; перевага анотаційно-рекламних над аналітико-інтерпретаційними виступами у періодиці; фрагментарність висвітлення подій; відсутність спеціалізованого періодичного видання хореографічної тематики; низький естетико-філологічний рівень новітніх інтернет-форм балетної критики (форуми, блоги та ін.). Звернення науковців до проблем критичного осмислення балетного театру сприятиме комплексному аналізу критичнооцінної сфери хореографічного мистецтва, що, у свою чергу, позитивно позначиться на розвитку хореології.


Ключові слова


критика балету; балетний театр; художня критика; хореографія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ballet and opera. Ballet in Ukraine (2017). Retrieved from http://forum.balletfriends.ru/viewtopic.php?t=8378

[in Russian].

Barabanov, E. (2003). Criticism of criticism. Khudozhestvennyi zhurnal, 48/49. Retrieved from http://xz.gif.ru/

numbers/48-49/kritika-kritiki [in Russian].

Bezklubenko, S. (2008). Art: terms and concepts: Encyclopedia edition, (Vol. 1). Kiyiv: Instituteof Cultural Studiesof the AAU [in Ukrainian].

Bily`k, A. A. (2011). Modern theater and criticism: in search of understanding. Kul`tura Ukrayiny` (issue 32).

Retrieved from http://ku-khsac.in.ua/kultura32/25.pdf [in Ukrainian].

Bilozerova, O. (2017). Musical-critical text: functions, genres, structure of argumentation. Naukovi zapy`sky`

Ternopil`s`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni Volody`my`ra Gnatyuka (issue. 32), (рр. 5–10) [in

Ukrainian].

Dostoevskiy, F. (2013) Notes on Russian Literature, available at :http://www.croquis.ru/2345.html [in Russian].

Kry`volapov, M. O. (2013). Ukrainian art criticism of the second half of the nineteenth and early twentieth centuries as an active motive for artistic progress. Kul`tura i suchasnist` (Vol. 1), (рр. 105–110) [in Ukrainian].

Osadcya, N. (2009) Opera and musical and theatrical criticism on the pages of the Lviv press of the XIX – early XX centuries. Zapy`sky` L`vivs`koyi nacional`noyi naukovoyi biblioteky` Ukrayiny` imeni V. Stefany`ka (Vol. 1), (рр. 62–82) [in Ukrainian].

Poklitaru, R. (2015) Guide in the world of dance. T. O. Shy`kalenko (Ed.), Chepalov Alexander Ivanovich: to the 70th anniversary of birthday : biobibliographic index (рр. 15-16). Xarkiv : XDAK [in Russian].

Polyakov, O.Yu. (2004), The aesthetic theory of Joseph Addison. N. T. Pahsaryan (Ed.), XVIII vek: iskusstvozhit i zhizniskusstva (pp. 253–275) [in Russian].

Surits, E.Ya. & Chernova, N. & Petrov, О. (1981). Ballet Studies. Yu. Grigorovich (Ed.), Balet : entciklopedija (pp. 50–54) [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.