КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ МУЗИКАНТА-ДУХОВИКА

Oleh Palazhenko

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане з виокремленням та науковим обґрунтуванням компонентної структури виконавських умінь музикантів-духовиків. Методологія дослідження полягає в аналізі психологічної, педагогічної, музикознавчої літератури із застосуванням емпіричних методів дослідження. Завдяки цим методам було
розглянуто сутність та структуру виконавських умінь музиканта-духовика, визначено та науково обгрунтовано їхню компонентну структуру. Наукова новизна полягає в конкретизації сутності виконавських умінь, які є властивістю особистості володіти системою усвідомлених, цілеспрямованих і взаємопов’язаних розумових і практичних
дій, що формуються на основі застосування систематизованих знань і дозволяють успішно виконувати музичні твори. У статті визначено та проаналізовано компонентну структуру виконавських умінь музиканта-духовика (мотиваційно-вольовий, когнітивний, ціннісний та творчо-емоційний компоненти), яка спрямована на вдосконалення
рівня виконавської майстерності духовика. Висновки. Виконавська підготовка музиканта-духовика є творчим процесом, основою якої визначено компонентну структуру виконавських умінь, що дозволяє отримати різнобічні та змістовні знання в процесі роботи над музичним твором; зрозуміти об’єктивні закономірності музичного мистецтва; розвинути загальні, музичні й творчі здібності; розширити художню компетенцію, сформувати свої естетично-оцінні судження; бути здатними до самореалізації в творчому процесі інтерпретації музики.


Ключові слова


компонент; виконавські вміння; музикант-духовик; виконавство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Busel, V. T. (Eds.). (2004). Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language. Kyiv: VTF "Perun" [in Ukrainian].

Vyhotskyi, L.S. (1967). Representation and creativity in childhood. Moskva: Prosveshchenye [in Russian].

Gurenko, Ye. G. (1982). Problems of artistic interpretation: philosophical analisis. Novosibirsk: Nauka [in Russian].

Ivanov, V. D. (2007). Dictionary of the musician-wind instruments-player. Moskva: Muzyka [in Russian].

Karelova, V. Ju. (1999). Characteristics of the performing articulation of the musician-wind instruments-

player. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, 54-62 [in Ukrainian].

Neyman, L.V. (1977). Anatomy, physiology and pathology of the organs of hearing and speech. Moskva: Prosveshchenie [in Russian].

Prokofev, G. P. (1956). Formation of a musician-performer-pianist. Moskva: APN RSFSR [in Russian].

Rozanov, S. V. (1935). Fundamentals of the methodology of teaching the playing wind instruments. Moskva:

Muzgiz [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.