Рекламна графіка в структурі інтегрованої художньої дисципліни "Дизайн реклами"

Svitlana Pryshchenko

Анотація


Мета роботи. Тематичний фокус у цій статті поєднує авторську концепцію вивчення рекламної графіки як форми соціокультурних комунікацій з аналізом стилістичних тенденцій, проблем образної візуалізації ідей та естетичності рекламних звернень. Методологія дослідження використовує системно-структурний, соціокультурний
та компаративний методи аналізу візуальної мови реклами періоду постмодерну. Наукова новизна полягає в комплексному вивченні завдань рекламної графіки, її актуальності та вагомого місця в структурі інтегрованої художньої дисципліни "Дизайн реклами" у вищій школі. Понад 10 років авторка читає власну концептуальну програ-
му в Києві для дизайнерів. Не існує готових рекламних ідей, якими намагаються залучити новачків до бізнесу – кожна рекламна ідея залежить від продукту й економічних, соціальних та культурних чинників. Проектування оригінальної та ефективної реклами є важким навіть для професіоналів, адже реклама повинна бути кінцевим продуктом комплексних досліджень. Базові компоненти компетенцій дизайнера реклами визначено з урахуванням вимог сучасного ринку: графічну дизайн-підготовку, соціокультурну та маркетингову складові. Крім того, проаналізовано стилістику та художньо-естетичні проблеми сучасної реклами в комунікативної сфері, в тому числі прояви кітчу та еклектизму. Останнім часом пошуки креативних рекламних ідей активно продовжуються через одноманітність і примітивізм зображень, так звані візуальні стандарти суттєво перевантажують рекламу в ЗМІ. Особлива увага приділяється проблемам професійної термінології, зокрема, змістовому наповненню ілюстрованого глосарію "Дизайн та реклама", який представлений як лексикографічний ресурс для дизайн-освіти. Висновки. Рекламна графіка є значимим змістовим блоком, який враховує соціокультурні та маркетингові аспекти візуального проекту-
вання рекламної продукції. У найближчому майбутньому вже необхідний перехід до більш тонких підходів до споживачів: більш індивідуальних, більш коректних, більш естетичних.


Ключові слова


рекламна графіка; візуалізація; стилістичні тенденції; постмодернізм; естетичність; дизайн рекламu; інтегрована художня дисципліна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanas’yev Yu. (1990). The sociocultural potential of the artistic activity. Lviv: Svyt. [In Russian].

Bowmen U. (1971). Graphic communication. Moscow: Mir. [in Russian].

Bockus W. (1974). Advertising Graphics. New York: Macmillan.

Dehtyarev A. (2006). Visual means of the Advertising: word, composition, style, colour. Moscow: FairPress. [In Russian].

Dmytriyeva L. Creation and technology of the advertising productions. (2006). Moscow: Ekonomist. [In Russian].

Durnyak B., Batyuk A. (2006). Designing the advertising productions. Lviv: Ukrayins’ka akademiya drukarstva. [In Ukrainian].

Kaftandgiev H. (2005). Harmony in Advertising communication. Moscow: Eksmo. (p. 8). [in Russian].

Kostyna A. (2003). Aesthetics of Advertising. Moscow: Vershyna. [In Russian].

Lebedev-Lyubymov A. (2006). Psychology of Advertising. St. Petersburg: Pyter. [In Russian].

Mokshantcev R. (2001). Psychology of Advertising. Moscow: Infra-M. [In Russian].

Nazajkyn A. (2004). The Ads illustrating. Moscow: Eksmo. [In Russian].

Pryshchenko S. (2013). Visual language of Advertising as a reflection of the sociocultural sphere of Society. Naukovi doslidzhennya. Teoriya i praktyka: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-prakt. konf. (Polsha). Sopot. 55-60.

Pryshchenko S., Antonovych Ye. (2017). Design and Advertising: the illustrated dictionary. Kyiv: NAKKKiM. [In Ukrainian].

Pronyn S. (2004). To the advertiser about Design. To the designer about Advertising. Moscow: Berator. [In Russian].

Romanov A. (2010). Creation of the advertising product. Moscow: Infra-M. [In Russian].

Sal’nykova E. (2001). Aesthetics of advertising. The Cultural forms and keynotes. St. Petersburg: Aleteyya. [In Russian].

Sapen’ko R. (2005). Art of Аdvertising in the contemporary culture. Kyiv: Typohrafiya "Klyaksa". [In Russian].

Trayndl A. (2009). Neuromarketing: the visualization of emotions. Moscow: Alpyna Pablisher. [In Russian].

Ul’yanovskiy A. (2005). Mythodesign: the commercial and social myths. St.Petersburg: Piter. [In Russian].

Feofanov O. (2000). Advertising: the new technologies in Russia. St.Petersburg: Piter. [In Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.