ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ РОБОТИ З ДИТЯЧИМ ХОРОМ

Ruben Tolmachev

Анотація


Мета роботи полягає в обґрунтуванні особливостей теорії та методології роботи з дитячим хором, з’ясуванні суті та визначенні закономірностей творчого становлення хорового колективу, а також розкритті педагогічних винятковостей навчання і виховання дітей у хоровому колективі. Методологія дослідження полягає у
застосуванні загальних принципів наукового пізнання, які відповідають мистецтвознавчому та культурологічному дискурсу. Це зумовило використання таких дослідницьких методів: системно-аналітичного – для вивчення мистецтвознавчої, культурологічної, педагогічної літератури з обраної проблеми; системно-структурного – з метою глибинного дослідження суті хорового мистецтва як культурно-соціального феномена, а також інформаційного та історично-логічного підходів, що дозволило розглянути теоретико-методологічні особливості роботи з дитячим
хором в часопросторовому вимірі. Наукова новизна. У статті на основі аналізу теоретичних засад дослідження вперше виділено соціокультурний потенціал і значення хорового мистецтва в життєдіяльності учасників хорового колективу, обґрунтовано особливості роботи з дитячим хором, з’ясовано суть та визначено закономірності твор-
чого становлення хорового колективу. Висновки. На основі теоретичного обґрунтування хорового мистецтва як феномену культури виявлено соціокультурний потенціал і значення хорового мистецтва в життєдіяльності суспільства. Узагальнення та аналіз практичного досвіду керівників хорових колективів і особистісний педагогічний
досвід автора статті дав підстави констатувати, що проблема дослідження теоретико-методологічних особливостей роботи з дитячим хором є актуальною. Існуючі дослідження репрезентують велику педагогічну спадщину і є значущим фактором створення методологічної бази щодо музично-педагогічного управління дитячим хором та виявлення закономірностей творчого становлення хорового колективу. В статті виділено низку об'єктивних і суб'єктивних організаційних передумов роботи з дитячим хором. Розкрито соціокультурний потенціал і значення хорового мистецтва в життєдіяльності суспільства, виділено низку об'єктивних і суб'єктивних організаційних передумов роботи з дитячим хором. Визначено, що кваліфіковане керівництво може забезпечити педагог, здатний впроваджувати комплексний підхід в управлінні дитячим хором.


Ключові слова


дитячий хор; керівник хору, учасник хорового колективу; хоровий спів; музика; виховання; шкільний вік; педагог.

Повний текст:

PDF

Посилання


Asafev B. V. (1980). About a choral art. Lviv: Muzyka [in Ukrainian].

Vasylevska-Skupa L. P. (2007). Forming of communicative abilities of future music masters is in the process of professional vocally choral preparation. Extended abstract of candidate’s thesis. Vinnycja [in Ukrainian].

Vasylieva O. V. (2005). Forming of morally aesthetic culture of student's young people by means of choral art on

Slobozhanschyna (an end of ХІХ is beginning of ХХ of century). Extended abstract of candidate’s thesis. Charkiv [in Ukrainian].

Glushakova T. I. (1982). Vocal exercises of schoolchildren in the process of forming of ability to sing in choir. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva [in Russian].

Zheludkova V. I. (1999). Choir is in the Russian culture of end of XIX of beginning of XX of century. Extended abstract of candidate’s thesis. Saransk [in Russian].

Kovalyk P. A. (2002). Choral carrying out as phenomenon of creative co-operation (of Kyiv choral school). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Krecko N.M. (2010). A choral culture of Ukraine is in the system of culturological and logical researches. Ukrainian culture: the past modern, ways of development, (Vols. 1) Rivno [in Ukrainian].

Kryukova V. V. (2002). Musical pedagogics. Moskva [in Russian].

Moskalova L. Ju. (2004). Moral education of personality of future music and artistic culture teacher by means of the Ukrainian sacral choral art. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Sadovenko S. M. (2007). World folklore: Ukrainian children's musical folklore as a means of forming musical abilities of preschool children. Scientific and methodical manual. Kyiv. [in Ukrainian].

Sverlyuk L. I. (2006). Development of human relations in children’s choral collectives. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: [in Ukrainian]

Sukhomlinskiy V. A. (1971). I give my heart to children. Kyiv: Radanska shkola [in Ukrainian].

Skopcova O. M. (2005). Becoming and features of development of the folk choral performance in Ukraine (the end of ХІХ- ХХ is a century) Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Smyrnova T. A. (2003). Theoretical and methodical principles of conductor-choral education in higher educational establishments. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Smyrnova T. (2000). Work of choir. Charkiv [in Ukrainian].

Sokolov, V. G. (1967). Work with choir, Moskva: Muzyka [in Russia].

Struve G.A. (1981). School choir. Book for a teacher, Moskva: Prosveshchenie [in Russian].

Heizinga J. (1997). Homo Loudens: the Articles on history of culture, Moskva: Progres: Tradiciya [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.