Роль українського музично-драматичного театру в збереженні та розвитку культурних традицій української нації в останній третині ХІХ – на початку ХХ століття

Iryna Yan

Анотація


Мета роботи – проаналізувати роль українського музично-драматичного театру у збереженні та розвитку культурних традицій української нації в останній третині ХІХ – початку ХХ століття. Методологія дослідження полягає у застосуванні історико-культурного, компаративного, мистецтвознавчого методів, які дають змогу дослідити багатоаспектну діяльність видатних українських театральних митців, висвітлити їх внесок у загальнонаціональну культурну скарбницю. Наукова новизна роботи полягає в обґрунтованні націєтворчої, етноконсолідуючої, етновідтворюючої ролі українського музично-драматичного театру у збереженні та розвитку культурних традицій
української нації в останній третині ХІХ – початку ХХ століття. Висновки. Діяльність видатних театральних митців, незважаючи на переслідування, державні та цензурні утиски, була важливим чинником національного культуротворення, пропагувала етнографічні засади та традиції української нації, сприяла збереженню національно-
культурної ідентичності.


Ключові слова


українська театральна культура; національно-культурне відродження; ментальність; український музично-драматичний театр; традиції; репертуар.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrianova, N. (1960). Ways of Ukrainian theatre development. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].

Antonovych, D. (1925). Three hundred years of Ukrainian theatre, 1619 – 1919. Prague [in Ukrainian].

Zhdanova, I. (1995). Art intelligentsia of Dniper Ukraine in the last quarter of the nineteenth – early XX century. Kyiv [in Ukrainian].

Vasulko, V. (1987). Theatre devotional life. Kiev: Art [in Ukrainian].

Grits S. (1979). Melos of Ukrainian folk epics. Kiev: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Ivanitskii, A. (2004) Ukrainian folk music. Vinnytsia : New Book [in Ukrainian].

Krasylnykova, O. (1999). History of Ukrainian theatre of the XX century. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Koliada, I. (2010). Socio-political activity of Ukrainian intelligentsia in the Russian Empire in the late XIX – early XX century. Pereyaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Kolessa, F. (1969) Melodies of Ukrainian folk thoughts. Kiev: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Kropivnitskiy, M. L. (1968). Works. Kyiv: Derzhpolitvydav [in Ukrainian].

Lysa, O. (2010). Political attitudes of Dniper Ukraine intelligentsia of the second half of XIX– early XX century. Pereyaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Maliuta, O. (2008). "Enlightenments" and the Ukrainian state (the second half of XIX – early XX century). Kyiv: Education [in Ukrainian].

Novykov, A. (2011). Ukrainian drama and theatre from ancient times to the early XX century. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Reient, O. (2003). Ukraine in the imperial epoch (XIX – beginning of XX century). Kyiv [in Ukrainian].

Romanytskyy, B. (1950). Ukrainian theatre in the past and nowadays. Kyiv: Derzhpolitvydav URSR [in

Ukrainian].

Starytskyi, M. (1965). Works. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Saksaganskiy, P. (1938). Since the last Ukrainian theater. M.: Art [in Russian].

State Archives of Odessa Region. F.5. Op.1. Spr. 1689. ark. 77 [in Ukrainian].

Charnetskyi, S. (2014). The history of Ukrainian theatre in Galicia. Essays, articles, materials. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Sidorenko, V.(2006). Essays on the history of theatrical art of Ukraine of the twentieth century. Kyiv [in Ukrainian].

Shurapov, V. (2002). 120 years of Mark Kropyvnytskyi Theatre. Kirovohrad: "Kod" [in Ukrainian].

Yurchenko, V. (2010). Materials of censorship institutions in the city Kyiv as a historical source (1838 – 1917). Kyiv: Taras Shevchenko National University [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.