Міжнародний фестиваль "Подільська лялька" у художньо-творчому процесі розвитку театрально- фестивального руху в Україні

Yanina Babchenko

Анотація


Мета роботи. Надати загальну характеристику театрального фестивального руху в Україні, його класифікації та дослідити міжнародний фестиваль ляльок "Подільська лялька" з точки зору його художньої доцільності та ефективності у вихованні підростаючого покоління української держави. Методологія дослідження полягає у
застосуванні мистецтвознавчого, культурологічного, аналітичного, діахронічного та системного методів дослідження міжнародного фестивалю для дітей "Подільська лялька" як феноменальної багатожанрової форми видовищно-театрального дійства, його сталості та традиційності у художньо-творчому просторі сучасного сценічного
мистецтва. Новизна дослідження полягає у аналізі театрального фестивалю як художньої видовищно-масової форми, її класифікації та ролі міжнародного фестивалю ляльок як динамічного процесуального мистецького дійства. Висновки. Міжнародний фестиваль ляльок "Подільська лялька" виступає аналітиком та пропагандистом су-
часних тенденцій розвитку лялькового мистецтва, про що свідчить його регулярне проведення в нашій країні. Сучасність потребує необхідного розкриття співвідношення місії фестивалю та соціокультурного контексту, спроби віднайти культурні, а також освітні та економічні переваги, котрі повинні бути закладені у фестивальну формулу,
розглянувши при цьому можливості їх реалізації. І, останнє, не зважаючи на суттєву роль українських міжнародних фестивалів лялькових театрів для дітей у формуванні театрального життя незалежної України, їхнє значення у цих процесах залишається недооціненим та майже цілком поза увагою української гуманітарної науки. Фестивалі
потребують об’єктивного комплексного дослідження як цілісної системи досягнень та збереження театральності.


Ключові слова


фестиваль; театрально-фестивальний рух; театр ляльок; міжнародний фестиваль ляльок "Подільська лялька".

Повний текст:

PDF

Посилання


Two honored diplomas brought "Diven" from the international festival "Podilsky Lyalka l-2009". Retrieved from http://ye.ua/news/news_2476.html [in Ukrainian].

Donchenko, N. P. (2008). Contemporary international theatrical festivals in Ukraine: teach. method. materials. Kyiv [in Ukrainian].

Melnik, M. (2005). 500 puppets' came to visit us ... Misto. (13 May) [in Ukrainian].

Pidluzhna, A. (2003). Modest charm of puppets. Dzerkalo Tyzhnia. (25-30 May) [in Ukrainian].

Proskurnya, S. (1995). If theater is still alive, means not everything is lost. Zerkalo Nedeli. (1-7 April) [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.