Роль розважального телебачення у формуванні духовної культури української молоді

Anna Nabokova

Анотація


Мета роботи. Характерною тенденцією розвитку медіакультури в Україні останніх десятиліть стало інтенсивне розповсюдження розважального телебачення як масового виду мистецтва. Його соціальною цінністю є охоплення інформацією практично безмежної аудиторії. Своєю фактографічністю й наближеністю до натури воно відкри-
ває широкі можливості впливу на українську молодь. Дослідження розкриває роль розважального телебачення у формуванні духовності української молоді. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного, хронологічного, компаративного методів. Вибрані методологічні підходи дають змогу охарактеризувати вплив розважального телебачення на формування української молоді у контексті сучасних соціокультурних процесів. Наукова новизна представленого матеріалу міститься в обґрунтуванні застосування видовищності в історії культури як необхідної
складової розважальності, яка передбачає обов’язкову присутність глядача з його співучастю, співпереживанням та співтворчістю. Показано, що особливості впливу розважального телебачення на українську молодь містяться у використанні експресивно-динамічної форми, ефектної подачі матеріалу, яскравих образотворчих прийомів. Висновки. Сучасне телевізійно-розважальне мовлення в інформаційному й культурно–виховному його вимірах характеризується органічною взаємодією екранного зображення, звукової наповненості й сучасної публічної вербальності. У результаті людина органічно входить до більш широкого спектру соціально-культурних цінностей, її формування відбувається за соціальними мірками, які пропонуються суспільством. В якості учасника масового театралізованого видовища індивід запозичує із нього незвичайні зразки поведінки, правила та способи життєдіяльності, опановує
нові життєві ситуації й вивчає соціальні ролі, потрібні для активної адаптації у сучасному суспільстві.


Ключові слова


культура; телебачення; розважальне телебачення; видовище; молодь; вплив; Україна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vovchenko, K. G. (2011). Hedonistic Function of the Reality-Show as the Manifestation of the Dominant Entertainment Media Genre. Spiritual-Intellectual Forming of the Personality in the Sociocultural Context. (pp. 146 – 153). Lugansk [in Ukrainian].

Kara-Murza, S. G. (2000). Manipulation of the Consciousness. Kyiv: Oriyane [in Russian].

Naumova, L. (2005). Factor of the Screen Spectacle. Cultural Transformations. Mystectvoznavstvo Ukrainy, 5, 181–190 [in Ukrainian].

Trach, Yu. V. (2017). Transformations of the Creativity in the Context of the Development of the Virtual Reality’s Technologies. Visnyk Nacionalnoi akademii kerivnyh kadriv kultury i mystectv, 1, 44-48 [in Ukrainian].

Khrenov, M. A. (2006). The spectacle in the epoch of the rebellion of masses. Moscow: Nauka [in Russian].

Chmil’, G. P. (2003). Screen Culture: Plurality of Manifestations. Kharkiv: Kruk [in Ukrainian].

Gerbner, G. & Gross, L. & Morgan, M. & Signorielli, N. (2002). Growing up with television. Against the mainstream: The selected works of George Gerbner. (pp. 193 – 213). New York: Peter Lang [in English].

McLuhan, H.M. (1962). The Gutenberg galaxy: The making of typographic man. Toronto: University of Toronto Press [in English].

Vilchinskaya I. (2015) Actual forms of media products as a reflection ... Visnyk NAKKKiM. 1 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.