Поетичний символізм у музичній спадщині М. Мясковського

Anton Trofimov

Анотація


Мета роботи полягає у дослідженні камерно-вокальної творчості Н. Мясковського на вірші поетів-символістівув світлі культурно-естетичних віянь рубіжу XIX-XX століть. Методологія дослідження надиктована самим характером досліджуваної проблеми, аналізом камерно-вокальних творів композитора у контексті культури
Срібного століття. Оскільки жанр романсу традиційно включає у собі дві складові – музичну та поетичну, методологія дослідження спирається на комплексний підхід. У вивчені романсів застосовані методи аналізу вокальних творів, досліджених в працях Е. Дурандіна, Л. Каркліньша, А. Садуова. Використовуються також методи контекстно-
го аналізу, при якому предмет вивчення розглядається поза відриву від його середовища. Специфіка теми дослідження зажадала виходу за межі мистецтвознавства до області міждисциплінарних знань (філософії, естетики, культурології, музикознавства, літературознавства) і залучення теоретичних робіт поетів та ідеологів символізму. При аналізі поетичних текстів велике значення мали дослідження Ю. Лотмана. Наукова новизна даного дослідження визначається його матеріалом і ракурсом розгляду проблеми. Зроблено спробу комплексного вивчення романсів М.
Мясковського на вірші поетів-символістів як цілісної системи, що відбиває загальностильові тенденції музичного мистецтва початку XX століття. Зроблено висновок про специфіку стилістики М. Мясковського у романсах на вірші різних поетів: глибоке розуміння композитором символістської поезії втілилося у музиці, яка відбила суперечливий дух епохи Срібного століття. Висновки. Ранні романси Н. Мясковського демонструють загальні тенденції розвитку камерної вокальної музики початку XX століття – ускладнення усіх елементів музичної тканини, поступовий рух до
атональності, музики "тотального хроматизму", панування мелодики декламаційно-речитативного типу, наближеною до мовного виголошення вірша, посилення ролі фортепіанної партії. Стилістика досліджуваних творів свідчить про їх пряму приналежності до культури Срібного століття: тонкість, часом химерна крихкість, "рафінованість" гармоній, складність фактурних прийомів і способів поєднання фортепіанної та вокальної партій.


Ключові слова


М. Мясковський; символізм, імпресіонізм; поетичний символізм; камерно-вокальна творчість; романс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Balmont, K. D. (2001). Elementary words about symbolic poetry. N. L. Brodskiy i N. P. Sidorov (Eds.).

Literaturnyie manifestyi: Ot simvolizma do "Oktyabrya". Moscow : Agraf [in Russian].

Boganova, T. V. (1963). Principles of polyphony in N. Myaskovsky's work. Skrebkov S.S. (Eds.). Muzyikalno-teoreticheskie problemyi sovetskoy muzyiki. Moscow : MGK im. P. Chaykovskogo [in Russian].

Dolinskaya, E. B. (1980). Piano creativity N. Myaskovsky. Moscow : Sov. kompozitor [in Russian].

Durandina, E. E. (2005). Chamber vocal genres in Russian music of the XIX-XX centuries: historical and stylistic aspects. Moscow : RAM im. Gnesinyih [in Russian].

Karklinyish, L. A. (1971). Harmony of N. Myaskovsky. Moscow : Muzyika [in Russian].

Klodon, F. (1999). Music [with Fr., V. Tolmachev (Ed.)]. Entsiklopediya simvolizma: Zhivopis, grafika, skulptura. Literatura. Muzyika. Moscow : Respublika [in Russian].

Lotman, Yu. M. (1972). Analysis of the poetic text: The structure of the verse. Leningrad: Prosveschenie [in Russian].

Porfireva, A. L. (1977). Myaskovsky's Chamber Vocals and new ways of development of the Russian romance of the first third of the 20th century. Candidate’s thesis. Leningrad [in Russian].

Saduova, A. T. (2011). Impressionism in Russian music of the turn of the XIX-XX centuries: origins, trends, style features. Candidate’s thesis. Ufa [in Russian].

Sokolova, A. M. (1997). N. Myaskovsky. History of Russian music in 10 vol. Yu .V. Keldyish, O. E. Levasheva, A. I. Kandinskiy (Eds). Moscow: Muzyika [in Russian].

Stepanova, I. V. (1999). Word and music: the dialectics of semantic connections. Moscow : MGK [in Russian].

Tarakanov, M. E. (1963). Melodic phenomena in harmony of S. Prokofiev. S. S. Skrebkov (Ed). Muzyikalnoteoreticheskie problemyi sovetskoy muzyiki. Moscow : Muzgiz [in Russian].

Sheludyakova, O. E. (2006). Late Romantic traditions in the melody of Myaskovsky. Dolinskaya E. B. (Ed.).

Neizvestnyiy Nikolay Myaskovskiy. Vzglyad iz XX veka: sb. statey. Moscow : Kompozitor [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.